728X90

728X90

जमिनीवर झोपणे

Video
आपण कोठे झोपता हे सहसा आपल्याला काय आवडते यावर अवलंबून असते. परंतु, तज्ञांचे म्हणणे आहे की लहान मुले आणि वृद्ध लोक ज्यांना याची सवय नाही त्यांनी असे करणे टाळावे.
लेख
आपण कोठे झोपता हे सहसा आपल्याला काय आवडते यावर अवलंबून असते. परंतु, तज्ञांचे म्हणणे आहे की लहान मुले आणि वृद्ध लोक ज्यांना याची सवय नाही त्यांनी असे करणे टाळावे.

Opt-in To Our Daily Healthzine

A potion of health & wellness delivered daily to your inbox

Personal stories and insights from doctors, plus practical tips on improving your happiness quotient
We use cookies to customize your user experience, view our policy here

तुमची प्रतिक्रिया यशस्वीरित्या सबमिट केली गेली

हॅपीएस्ट हेल्थ टीम तुमच्याकडे लवकरात लवकर परत येईल.