பழைய நினைவலைகள் நன்மையா?

உணர்வுப்பூர்வ திருப்தி

பழைய நினைவலைகள் அறிந்த உணர்வையும், உணர்வுப்பூர்வ திருப்தியையும் தரும். தற்கால சவால்களில் இருந்து தப்பித்து உங்களுக்கு ஒரு நிறைவைத் தரும்.

அடையாள நிலைநிறுத்தம்

கடந்த காலத்தைப் பற்றி நினைவுபடுத்துவது காலப்போக்கில் நமது அடையாளம் மற்றும் சுய உணர்வை வலுப்படுத்த உதவுகிறது.

சமூகப் பிணைப்பு

பழைய நினைவுகளை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வது சமூக தொடர்புகளை வளர்க்கும் மற்றும் ஒருவருக்கொருவர் உறவுகளை வலுப்படுத்தும்.

உற்சாகம் & உத்வேகம்

கடந்த கால சாதனைகள் மற்றும் வெற்றிகளை நினைவுகூர்வது எதிர்கால முயற்சிகளுக்கு உத்வேகமாக இருக்கும்.

மன அழுத்தம் குறையும்

பழைய நினைவுகள் ஒரு அமைதியான விளைவை ஏற்படுத்தும். நேர்மறையான உணர்ச்சிகளைத் தூண்டுவதன் மூலம் மன அழுத்தத்தையும் பதட்டத்தையும் குறைக்கும்.

கோபத்தைக் கட்டுப்படுத்த 5 வழிகள்

Next>>