ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದೊಂದೇ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Speaker : ಪಲ್ಲವಿ ಕೆ ಎನ್

Opt-in To Our Daily Newsletter

* Please check your Spam folder for the Opt-in confirmation mail
We use cookies to customize your user experience, view our policy here

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ತಂಡವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಲುಪುತ್ತದೆ