728X90

728X90

എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഉച്ചത്തിൽ തുമ്മുന്നു?
Play Video
എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഉച്ചത്തിൽ തുമ്മുന്നു?

0

0

0

0

0

0

എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഉച്ചത്തിൽ തുമ്മുന്നു?

ശബ്ദം കുറച്ചും പിടിച്ചു വെച്ചും തുമ്മാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സാധാരണയുള്ള തുമ്മലിനേക്കാൾ 5 മുതൽ 24 മടങ്ങ് കൂടുതൽ മർദ്ദമാണ് മൂക്കിനും ചെവികൾക്കും മേൽ ഉണ്ടാവുന്നത്
സ്പീക്കർ

വിബിത കത്തലാട്ട്

മലയാളം കോർഡിനേറ്റർ

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ/നിർദ്ദേശങ്ങൾ പങ്കുവെക്കൂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ബന്ധപ്പെട്ട

വെബിനാർ

Previous
Next

0

0

0

Opt-in To Our Daily Newsletter

* Please check your Spam folder for the Opt-in confirmation mail

Opt-in To Our
Daily Newsletter

We use cookies to customize your user experience, view our policy here

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വിജയകരമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു

ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് ടീം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്